Algemene informatie WIM

WIM

Het Website en Intranet Model (WIM) realiseert snel en tegen lage kosten online toegankelijkheid voor klanten van gemeenten. Met WIM verloopt de digitale dienstverlening conform Agenda Digitaal 2017 en Visie Dienstverlening 2020. WIM is een initiatief van de gemeenten vanuit Coöperatieve vereniging Dimpact om hergebruik van techniek, kennis en middelen tussen gemeenten te stimuleren.

Hergebruik.

Hergebruik staat voor Dimpact centraal binnen en buiten onze vereniging. Daarom is WIM gebouwd op basis van de veelgebruikte open source techniek van Drupal. Wij willen WIM met u delen, zodat andere (overheid)instellingen niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Samenwerking

Het samenwerkingsverband van WIM-gemeenten werkt samen aan optimaal hergebruik door gemeenten voor hun websites. WIM-lidmaatschap biedt gemeenten diverse voordelen bovenop het WIM-website (her)gebruik. Lees verder

Open Source

Het Dimpact CMS is gebaseerd op de open source techniek van Drupal. Het Drupal-platform wordt wereldwijd continu doorontwikkeld.

Afbeelding van bouwstenen en mensen