Lidmaatschap WIM

WIM-gebruik

Elke gemeente in Nederland kan de WIM-websitemodellen vrij downloaden en hergebruiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband van WIM-gemeenten. Uw gemeente kan ook lid worden van het WIM-samenwerkingsverband. Het WIM-lidmaatschap biedt uw gemeente unieke voordelen.

WIM-lidmaatschap

Het WIM-lidmaatschap garandeert uw gemeente optimaal hergebruik en kennisdeling rondom de WIM-websites en gerelateerde online dienstverleningsuitdagingen. Met het WIM-lidmaatschap heeft u invloed op de strategie en doorontwikkeling van de WIM-websites. U draagt actief bij aan betere digitale dienstverlening, aan onderzoek & kennisopbouw en aan hergebruik door gemeenten.

Voordelen WIM-lidmaatschap

 • invloed op het beheer en de doorontwikkeling van de WIM-websitemodellen
 • kosten delen bij doorontwikkeling van de WIM-websitemodellen
 • inkoopvoordeel door centrale hosting van de WIM-websites
 • advies en vraagarticulatie voor uw gebruik en (lokale) doorontwikkelingswensen
 • borgt uw hergebruik van het standaard model (geen onnodige kosten)
 • praktische ondersteuning bij toepassing, gebruik en uw inkoop/opdrachtgeverschap
 • gezamenlijk onderzoek, benchmarking en kennisopbouw op het gebied van beheer, communicatie, kanaalsturing en dienstverleningsstrategie
 • regie op leveranciersnetwerk, inzicht in prestaties van leveranciers
 • belangenbehartiging bij landelijke stakeholders
 • gezamenlijke vraagbundeling en investering in het webdomein
 • inkoopvoordelen bij aanpalende producten en diensten door derden

Meedoen met WIM?

Gemeenten die zich herkennen in de ambities van WIM nodigen wij van harte uit om lid te worden van Samenwerkingsverband WIM. Met het WIM-lidmaatschap draagt uw gemeente op nationaal niveau bij aan de activiteiten van het WIM samenwerkingsverband, neemt men deel aan overleggen, geeft sturing en draagt bij aan kennisdeling. Wordt uw gemeente ook een ambassadeur van toegankelijke dienstverlening, standaardisatie en hergebruik?

Meer weten over Samenwerkingsverband WIM?

Neem contact op met de WIM-ambassadeurs om kennis de maken met WIM. U kunt ook deelnemen aan de aankomende Meet & Greet WIM dagen.