Samenwerkingsverband WIM-gemeenten

Waar komt WIM vandaan?

Het samenwerkingsverband van WIM-gemeenten is een initiatief van Coöperatieve vereniging Dimpact. De Dimpact-gemeenten hebben gezamenlijk een websitemodel ontworpen en samenwerkingsplatform opgericht met als doel optimaal hergebruik van kennis, investeringen en techniek. Lees meer over de achtergrond van WIM

Wat wil WIM?

WIM streeft naar klantgerichte dienstverlening die, waar mogelijk, digitaal verloopt. De gemeentelijke website vormt hier een belangrijk onderdeel in, maar deze staat niet in een vacuüm; een multidisciplinaire benadering is vereist. Samenwerkingsverband WIM zorgt voor een goede gemeentelijke website gestoeld op landelijke dienstverleningsuitdagingen en -ambities. Daarbij hoeft niet elke gemeente het (digitale) wiel opnieuw uit te vinden (of te financieren).

Wie zijn lid van WIM?

Gemeenten Assen, BorneCoevorden, EmmenEnschedeGemert-Bakel, Groningen , KampenLaarbeekOldambt, Oldenzaal, Oost Gelre, RaalteSchijndelVelsen, Waterland (alleen intranet) en Zwolle zijn reeds lid van de WIM-samenwerking.

Wat doet WIM?

Het samenwerkingsverband van WIM-gemeenten staat garant voor standaardisatie ten behoeve van optimaal hergebruik door gemeenten in het webdomein. Vanuit een integraal perspectief geeft Samenwerkingsverband WIM strategische, tactische en operationele inhoud aan gemeentelijke doelstellingen voor online dienstverlening en communicatie. Eén van de elementen hierin is het vormgeven van de gebruikersvereniging van gemeentelijke medewerkers van WIM-websites.

Waar staat WIM voor?

De WIM-samenwerking is van, voor en door gemeenten. WIM is actief op innovatie binnen het webdomein van gemeentelijke dienstverlening. Het samenwerkingsverband van WIM-gemeenten staat voor:

  • strategisch integraal perspectief op online dienstverlening
  • standaardisatie en hergebruik
  • samenwerking, vraagbundeling en kennisdeling
  • professioneel opdrachtgeverschap
  • leveranciersonanfhankelijkheid, integer opdrachtnemerschap en marktwerking

Meedoen met WIM?

Gemeenten die zich herkennen in de WIM-ambities en hier actief aan willen bijdragen, nodigen wij van harte uit om lid te worden van het nationaal samenwerkingsverband van WIM-gemeenten.

 

Afbeelding van 5 figuren die 1 idee hebben